Upravit stránku

Hipísáky miluju, a tak není divu, že o nich na našem blogu píšu poměrně často. Vždy ale mám takové pochybnosti, jak vlastně o hipísácích psát, zda to jsou hippies, hepeas, heepes, heepies, hipees, hippes, hippiy, hippues, hippys nebo prostě hezky česky hipís... Možná je to nakonec jedno, ale je to vtipné, v kolika variantách se označení těchto happy lidí objevuje, ale samozřejmě hlavně díky neznalosti.

Abych přispěla ke znalosti a osvětě, posvítím si dnes na hipísácký znak. Je to takový ten obrácený ypsilon, který vídáte jak v naší nabídce, tak na starých fotkách nebo ve filmech s hippies. Už v roce 1958 nakreslil britský umělec Gerald Holtom symbol pro nukleární odzbrojení, což je anglicky "nuclear disarmament" (zkratkou ND).

Inspiroval se v signální vlajkové abecedě, kde písmeno N se signalizuje vlajkami drženými v obou rukách a směřujícími směrem k zemi pod úhlem 45 stupňů k ose těla. Písmeno D se pak ukazuje vlajkami drženými kolmo k zemi, kdy jedna míří nahoru a druhá dolů. Pakliže se tato dvě signální označení spojí dohromady a přidají do kruhu, máme znak hippies...

Jak známo, hipísáci hlásali "peace and love" - "mír a láska", takže pro ně téma odzbrojování bylo jedno ze zásadních. Znak se ujal jako symbol tohoto hnutí, které vzniklo v 60. letech minulého století v Americe. K dalším symbolům "květinové generace" pak patří dlouhé vlasy, květinové ozdoby, pestrobarevné oblečení i hudební nástroje.

Nahoru