Upravit stránku

Pokud nevíte, co s dětmi, kterým nečekaně začaly "prázdniny" už 11. března a nikdo neví, jak dlouho vlastně potrvají, můžete je šoupnout právě do "pekla". Peklo Čertovina totiž funguje a je na všechny zlobiče připravené a doslova natěšené. Navíc své návštěvníky uklidňuje aktuálním prohlášením:

Od 10. 3. 2020 byla vedením Pekla Čertovina a ubytovacího zařízení přijata opatření vedoucí k zabránění rozšíření onemocnění COVID-19.

1. všichni zaměstnanci jsou pravidelně monitorováni, zda nevykazují příznaky horečnatého nebo respiračního onemocnění.

2. byli poučeni o povinnostech nahlásit:
- pobyt ve kterékoli rizikové oblasti v období od 15. 2. 2020
- kontakt s osobami, které vykazovaly příznaky horečnatého nebo respiračního onemocnění
- kontakt s osobami, které pobývaly v rizikové oblasti v období od 15. 2. 2020

3. všichni návštěvníci budou před vstupem změřeni bezkontaktním teploměrem na recepci. Pokud bude prokázána zvýšená teplota, až horečka, nebude host vpuštěn do pekla, ani do ubytovacího zařízení.

4. hosté přijíždějící jsou povinni vyplnit čestné prohlášení, monitorující rizikové faktory v období minimálně 14 dnů před nástupem na pobyt.

5. v rámci byla přijata zvýšená hygienická opatření dle vnitřních předpisů.

A co to vlastně to Peklo Čertovina je? Doslova světový unikát – PEKLO, který nemá v Evropě ani jinde ve světě obdoby. Naleznete ho nedaleko Hlinska v Čechách v obci Čertovina. Jedná se naprosto výjimečnou stavbu, která sahá až do  hloubky 12 metrů pod zem, kde jsou stovky metrů chodeb a jeskyní, k nebesům pak míří osmi metry.

Stavba svým charakterem připomíná obří převrácenou loď o délce 65 metrů a šířce 14 metrů. K této stavbě se váže legenda, která praví, že v roce 666 se plavili čerti na pekelném korábu a pátrali po hříšných duších. Jedné noci je však zastihla ukrutná bouře a celý koráb převrátila dnem vzhůru. Lucifer vzal své ohromné vidle, zapíchl je přímo před příď převrženého korábu a pronesl: „Peklo nikdy nebude mířit k nebesům!“ Přikázal všem chlupáčům kutat a kopat, až si vykopali svoje PEKLO. A hříšné duše na pozemském světě, které se nebály poblíž usídlit, nazvali toto místo Čertovina.

V útrobách stavby naleznete mimo zmiňovaného podzemního labyrintu i restauraci s kapacitou 200 míst a přilehlou terasou, Luciferovo doupě, prodejnu suvenýrů, hernu, vinárnu, v létě dětské hřiště se skákacími atrakcemi. Je zde možnost ubytování v hotelu Kocourkov - naprosto unikátní tématické pokoje, dále v apartmánech, chaloupce pod peklem, mobilheimech nebo přímo v Luciferově doupěti. 

Každý pátek probíhají velice oblíbené večery obžerství, aneb jeden ze smrtelných hříchů v praxi. V pekelné restauraci je možnost pořádání firemních akcí, oslav, svateb - i s obřadem, jak civilním, tak čertovským... Celý projekt je určen pro všechny věkové kategorie, kde naleznete zábavu ve formě hraného programu živými herci (čerty), slovy naprosto nepopsatelná atmosféra.

Za zmínku také stojí, že zde v květnu 2017, natočil Zdeněk Troška svoji novou pohádku Čertoviny.

Nahoru