Upravit stránku

Hoďte všechny starosti za hlavu a vyrazte na zaslouženou dovolenou! Zkrátka #nenechtetoplavat! Vyberte si během léta jakýkoli zájezd u Invia.cz a tato společnost Vám ho zaplatí! Výherce losují každý týden až do konce srpna! Tak neváhejte a zapojte se ještě dnes nebo zítra, nejlépe hned... :D

Jak se zúčastnit? Stačí, když si během léta koupíte jakýkoli zájezd u Invia. Na začátku každého soutěžního týdne vylosují jednoho šťastlivce, kterému dovolenou proplatí. Limitem je celková cena zájezdu do 50 000 Kč.

Soutěž pořádá společnost Invia.cz, a. s. Soutěž probíhá od 13. 7. do 31. 8. 2020. Výherce bude kontaktován každý týden po vylosování. Každému vítězi proplatí dovolenou, kterou si v soutěžním období koupí u Invia.
Do soutěže se mohou zapojit všichni klienti, kteří splní podmínky soutěže, tedy ti, kteří si v soutěžním období zakoupí jakýkoli zájezd u Invia.

Na začátku každého týdne proběhne losování, do kterého budou zařazeni všichni, kteří si v předchozím týdnu koupili jakýkoli zájezd u Invia v celkové hodnotě do 50 000 Kč a souhlasili s pravidly soutěže. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry právní cestou je vyloučeno.

PRAVIDLA SOUTĚŽE „NECHTE TO PLAVAT!“ 2020

1. POŘADATEL
1.1 Pořadatelem soutěže je Invia.cz, a.s., společnost se sídlem Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČO: 267 02 924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 15601 (dále jen „Invia“).
2. MÍSTO KONÁNÍ A PRŮBĚH SOUTĚŽE
2.1. Soutěž probíhá od 8. 7. 2020 do 31. 8. 2020. Na začátku každého soutěžního týdne vylosuje pořadatel jednoho ze zákazníků pořadatele, který si v uplynulém soutěžním týdnu zakoupil u pořadatele zájezd, a tomu cenu zájezdu proplatí. Limitem pro účast v soutěži je celková cena zájezdu do 50 000 Kč. Výherci soutěže budou o své výhře vyrozuměni na kontaktu sděleném pořadateli při zakoupení zájezdu. Pseudonymizovaná jména výherců budou zobrazena také na soutěžní stránce https://www.invia.cz/soutez/.
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
3.1 Soutěžícím se může stát každý zákazník cestovní agentury Invia.cz, a.s., který si po dobu trvání soutěže zakoupí u pořadatele zájezd a v souladu s těmito pravidly potvrdí svou účast v soutěži (dále jen „Soutěžící“). Ze soutěže budou vyřazeni ti Soutěžící, kteří nesplní požadované podmínky soutěže, jednající v rozporu s pravidly nebo dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento Soutěžící i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru.
4. PODMÍNKY A REGISTRACE DO SOUTĚŽE
4.1 Podmínkou pro účast v soutěži je udělení souhlasu s registrací emailové adresy Soutěžícího k odběru služby marketingového newsletteru Invia, tj. nabízení produktů a služeb, včetně zasílání personalizovaných obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále potvrzení seznámení s pravidly soutěže a podmínkami ochrany osobních údajů.
5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1 Osobní údaje poskytnuté Invia v rámci registrace do soutěže webovým formulářem zpracovává Invia jako správce výlučně pro účely realizace soutěže a ochrany právních nároků z účasti v soutěži po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů. Zákonným důvodem pro zpracování je plnění smluvních povinností a ochrana oprávněných zájmů Invia. Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků. Podrobné informace o zpracování osobních údajů nalezne Soutěžící na webových stránkách Invia https://www.invia.cz/ochrana-soukromi/.
6. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE
6.1 Invia si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady podmínky soutěže kdykoli jednostranně změnit, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo zrušit.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Na výhru není právní nárok a výhra není právně vymahatelná. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní nebo jiné alternativní plnění. Invia si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání výhry v případě, že výhra nebude poskytnuta tak, aby mohla být Soutěžícímu předána v souladu s těmito pravidly. V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím Invia.
7.2 Účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s podmínkami a pravidly soutěže a potvrzuje, že měl možnost se seznámit s podmínkami ochrany osobních údajů.

Nahoru