Do našich českých končin dorazily lampiony štěstí poměrně nedávno, ovšem jejich asijská historie se píše již zhruba 2000 let. Stejně jako bohužel řada jiných vynálezů, také tyto svítící lampiony dalo světu vojenství. Údajně se využívaly pro signalizaci mezi vojáky.

Ale jsem trochu skeptická se pouštět do podrobnější historie, protože znáte Číňany, jak s historií rádi manipulují. Krom toho se těmto lampionům štěstí nebo též přání říká thajské, takže nevidím vůbec radno se pokoušet v tom vyznat. Více nás ale zajímá sama podstata této roztomilosti.

V čem tedy tkví podstata těchto lampionů přání?

Někdo je dnes využívá jen jako zajímavé zpestření nějaké oslavy nebo dokonce svatby, ale správně byste měli na lampion štěstí napsat své přání. Díky tomu, že se přání dostane do nebe, se splní. Samozřejmě musíte mít pouze splnitelné přání a hlavně dobré přání. Nic záškodnického!

Jak už je tradičním zvykem českých médií, dozvíte se v nich o těchto lampionech pouze ve chvíli, kdy vinou lampionu vznikne požár. Ty případy jsou vzácné a lampionky v tomto duchu stále bezpečnější, ale samozřejmě v dobách sucha nebo na místě, kde to doslova smrdí požárem, na vypouštění lampionů přání raději zapomeňte.

Ostatně každý prodejce se rád a ochotně zbavuje odpovědnosti za případný požár, tudíž součástí lampionu je zpravidla návod k použití, jenž začíná obligátním "Otevřením obalu tohoto výrobku souhlasíte s odpovědností za veškeré případné škody způsobené nesprávnou manipulací s létajícím lampionkem. Vypouštění lampionku v nevhodném prostředí může způsobit požár!"

Návod k použití lampionu přání

 1. Vyjměte létající lampion z obalu.
 2. Na povrch létajícího lampionu napište svoje přání.
 3. Létající lampion štěstí opatrně rozložte.
 4. Na drátěný kříž létajícího lampionu připevněte přiložené palivo tak, že drátěný uzlík provlečete dírkou paliva a poté dvě drátěná ouška rozevřete a dobře zajistěte palivo proti vypadnutí.
 5. Ujistěte se, že je palivo skutečně dobře upevněno a v jakékoliv polože nehrozí jeho vypadnutí.
 6. Uchopte létající lampion za obroučku a krouživým pohybem kolem své osy jej naplňte vzduchem.
 7. Držte létající lampion tak, aby jeho vrchol směřoval vzhůru.
 8. Opatrně zapalte palivo ze strany. Dávejte pozor, aby plamen z paliva směřoval vzhůru a nedošlo k zapálení celého létajícího lampionu. Dávejte také pozor, aby Vám odkapávající palivo nekapalo na ruce nebo jakoukoliv jinou část těla, oblečení nebo obuv.
 9. Držte létající lampion za vrchol do okamžiku, dokud se celý nenaplní horkým vzduchem a dokud nebude mít tendenci sám stoupat. Současně se snažte pomocí rukou opatrně roztahovat stěny létajícího lampionu.
 10. V okamžiku, kdy létající lampion začne mít tendenci sám stoupat, chyťte jej za obroučku a držte ještě pár vteřin. Létající lampionek díky tomu poté bude stoupat rychleji a bezpečněji (vyhnete se tím možnému nárazu do překážek).
 11. Pusťte létající lampion štěstí a nechte jej volně letět (nepřivazujte jej nebo jakkoliv jinak nezpomalujte jeho let).
 12. Přejte si přání, které jste si na něj napsali.

Bezpečnostní pokyny při použití lampionu štěstí

Z důvodu ochrany života a zdraví všech osob je nutné při používání létajících lampionů dodržovat obecně platná pravidla bezpečnosti práce a tyto bezpečnostní pokyny.

 1. Každý létající lampion se musí vypouštět minimálně ve dvou lidech.
 2. Před zapálením paliva se ujistěte, že stěny létajícího lampionu jsou dostatečně roztáhnuté a zároveň v dostatečné vzdálenosti od paliva tak, aby po zapálení paliva vzniklý plamen nezapálil stěny létajícího lampionu štěstí. V případě prohoření stěn lampionu existuje riziko požáru a popálení.
 3. Od rozbalení po vypuštění létajícího lampionu manipulujte s létajícím lampionem tak, aby nemohlo dojít k jeho vznícení.
 4. Létající lampion musí být zapalován pouze nad nehořlavým povrchem (např. beton) a pod jeho letovou dráhou se musí nacházet nehořlavý povrch. Neustále je třeba dávat pozor na ukapávající palivo, od něhož by se povrch mohl případně vznítit.
 5. V letové dráze létajícího lampionu přání a v blízkosti jeho vypouštění nesmí být výbušniny, hořlaviny nebo zařízení, které slouží jako sklad těchto materiálů (např. čerpací stanice) a také obydlené oblasti, stožáry vysokého napětí, dráty vedení elektrického napětí, louky a lesy, masové shromáždění lidí, dětí bez dozoru dospělých. Létající lampionek nesmí vypouštět osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Při nedodržování těchto pokynů může dojít ke škodám na majetku a na zdraví.
 6. Létající lampion štěstí je zakázáno vypouštět v blízkosti letišť a letového provozu v řízeném prostoru (v okruhu 25 km u vnitrostátního letiště a 50 km u mezinárodního letiště).
 7. V případě vypouštění více než 50 létajících lampionů zároveň, je nutné předem požádat příslušný úřad o povolení.
 8. Osoby mladší 18 let nesmí jakkoliv manipulovat s létajícím lampionem a ani jeho částmi. Létající lampion uchovávejte mimo dosah dětí a nikdy jej nenechávejte dětem na hraní. Jestliže u vypouštění létajícího lampionu budou přítomny i děti, musí být v doprovodu osoby starší 18 let, která bude dohlížet na dodržování bezpečnostních pokynů.
 9. Létající lampion nesmí být vypouštěn při deštivém počasí a při silnějším větru než 5 km/hod. Ideální pro vypouštění je bezvětří. Ujistěte se, že při jeho stoupání nehrozí nárazový vítr. Před vypouštěním si také zjistěte směr větru, aby nedošlo k zanesení létajícího lampionu jiným směrem a nárazu do okolních překážek (stromy, budovy, stožáry, dráty vedení elektrického napětí). I při splnění těchto podmínek je nutné, aby byl létající lampion vypuštěn pouze na otevřeném prostranství, kde nehrozí náraz do okolních překážek. Je zakázáno létající lampion jakkoli přivazovat. Je zakázáno vypouštěn lampion v uzavřených prostorách.
 10. Při dodržování "Návodu použití" a "Bezpečnostních pokynů" pro použití létajícího lampionu štěstí existuje minimální riziko zranění, požáru nebo jiného nebezpečí. Přesto buďte připraveni a nevypouštějte létající lampiony bez připravené lékárničky, hasicího přístroje či deky. Doporučujeme mít uzavřené jak úrazové pojištění, tak i pojištění odpovědnosti za škodu. Podrobnější informace Vám poskytne kterákoliv pojišťovna.
 11. Použití létajících lampionů přání je v České republice na vlastní nebezpečí a vlastník odpovídá za případné škody. Při vypouštění létajících lampionů mimo území ČR je nutné se předem informovat u příslušných orgánů dané země, zdali a za jakých podmínek, je možné létající lampiony štěstí vůbec vypouštět.
 12. V případě hromadného vypouštění létajících lampionů informujte kromě příslušného úřadu také místní policii (narušení veřejného pořádku) a hasičský záchranný sbor.
 13. Je zakázáno používat jakékoli jiné palivo než to, které je součástí balení.
 14. Zacházejte, prosím, s celým balením velmi opatrně a nemějte jej v blízkosti dětí. Žádná z částí v balení není poživatelná. Obaly a další plastové materiály neskladujte v blízkosti osob mladších 18 let - mohou vést k jejich udušení.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti