Jestli jste už vyzkoušeli všechny hry s jednou kostkou, o kterých jsem psala v článku To byste nevěřili, kolik her můžete hrát s jednou kostkou, pak Vám přináším další várku. Tyto a mnohé další hry najdete také v sadě Království her, odkud jsem se těmito hrami nechala inspirovat.

Veš - Veš je složená z 13 čar a označuje cíl hry. Na začátku hry každý hráč hodí kostkou a určí si tak číslo, které musí hodit, chce-li na svém archu nakreslit část obrázku. Hráči hází postupně a jenom pokud hodí svoje číslo, smí domalovat jednu ze 13 čar. Kdo domaluje veš jako první, vyhrává.


Oběšenec či myš - Pokud vás přestane bavit kreslit brouka či veš, můžete kreslit jiný obrázek. Každý se ale musí skládat z 13 čar. Např. domek, šibenice, myš.

Generál - Hraje se na předem stanovený počet kol. Hráč hází třikrát. Po každém hodu musí nahlásit, na který řád (jednotky, desítky, stovky) hozené číslo umístí. Úkolem hráče je nahlášením čísel docílit nejvyššího čísla (tedy 666). Jestliže jeden ze soupeřů nahází 666, stává se GENERÁLEM a okamžitým vítězem celé hry.

Dvojitá láska - Každý z hráčů si na papír napíše řadu čísel od 1 do 6. Číslo, které hráč hodí, vyškrtne ze seznamu a může hrát dál. Pokud už číslo má škrtnuté, předá kostku dalšímu spoluhráči. Vyhrává ten, komu se podaří jako prvnímu hodit všechna čísla z řady.

Plus mínus - Cílem hry je hodit co nejvyšší sumu. Každý hráč má 9 hodů. Každý třetí hod se odečte, všechny ostatní se sčítají. Komu se podaří získat nejvyšší sumu, vyhrál.

Velké srdce - Každý z hráčů si nakreslí na papír velké srdce a rozdělí jej na 6 polí. V průběhu hry musí hráč zapisovat čísla od 1 do 6, aby bylo na konci hry každé políčko obsazené různou číslicí. Hráči se v hodech střídají. Hodí-li hráč číslo, které už má zapsané v srdci, musí ho přenechat druhému spoluhráči. Pokud ani druhý hráč nemůže číslo uplatnit, přesune ho na dalšího hráče. Hod propadává, pokud ho nikdo nemůže zapsat. Vyhrává ten, kdo jako první obsadí všechna pole.

Sultán - Cílem hry je získat co nejvíce žetonů. Hráči se střídají, každý hází jednou. Kdo jako první hodí šestku, je sultán. Sultán pak vybere jedno číslo mezi 1 - 5. Poté každý hráč obdrží 8 žetonů. Sultán se házení neúčastní. Každý z hráčů hází jednou. Hodí-li hráč číslo, které vybral sultán jako šťastné, musí sultánovi dát 5 žetonů! Hodí-li hráč jiné číslo, musí dát sultánovi 2 žetony. Kdo hodí číslo 6, převezme místo sultána a určí nové šťastné číslo mezi 1 - 5. Jestliže jeden hráč nemá žádné žetony, hra končí a vyhrává ten, kdo má nejvíce žetonů.

Kravský ocas - Potřebujeme 1 kostku a 21 zápalek pro každého hráče. Všichni si ze svých sirek sestaví kravský ocas: tj. do první řady se položí 6 sirek, do druhé řady 5 sirek, apod. Potom se hází kostkou. Každý hráč může sebrat řadu, která odpovídá hodu kostky. Je-li už ale odpovídající řada pryč, hod propadá. Vyhrává hráč, jehož kravský ocas je odklizen nejdříve.

Volský ocas - Tato hra se hraje stejně jako kravský ocas, ale s jednou výjimkou: pokud hráč hodí číslo, jehož řada už je pryč, musí hráč vzít odpovídající řadu z volského ocasu svého soupeře. Pokud tato řada chybí ve všech volských ocasech, hod propadá a na řadu přichází další hráč.

Trumf - Vybraný hráč hodí kostkou. Hozené číslo je pro dané kolo trumfem. Každý může házet desetkrát. Jiný hráč sčítá hozené body. Kdo hodí trumf, přestane házet a pokračuje druhý hráč. Komu se podaří s nejmenším součtem bodů hodit trumf, vyhrává kolo.

Čokoláda - Jedna velmi dobrá čokoláda se zabalí do více papírů, ováže se mašlí a položí se doprostřed stolu. Ten, kdo je na řadě, hází třikrát. Komu se nepodaří hodit 6, předá kostku dále. Hodí-li jeden z hráčů šestku, musí dát na čokoládu minci, rozvázat mašli a rozbalit ji, vzít si vidličku a nůž a pak ji může jíst tak dlouho, dokud jiný z hráčů nehodí šestku. Kdo nejdéle jí čokoládu, tomu se podaří odhalit její výbornou chuť.

Hra dvojek - Každý hráč hází třikrát. Počítají se jen dvojky. Dvě dvojky platí za 8 bodů, tři dvojky platí za 16 bodů. Kdo získá po prvním kole nejvyšší počet bodů, vyhrává.

Skákání kostky - Hráč, který začíná, vezme kostku a položí ji na stůl před sebe. Položí svůj prst na kostku a zmáčkne ji tak, aby kostka vyskočila. Kostka dopadne na stůl a počítá se počet bodů na vrchní straně. Další hráč pokračuje s kostkou a číslem, jakým předchozí hráč přestal. Není dovoleno kostku brát do ruky. Výjimka: spadne-li kostka ze stolu, počítá se 0 bodů. Kdo dosáhne 50 bodů, vyhrává.

Kreslení domečku - Každý hráč obdrží papír, tužku a sám si určí jedno šťastné číslo mezi 1 - 6, které napíše na papír. Pak se hráči střídají po jednom hodu. Kdo hodí své šťastné číslo, může udělat jeden z 13 tahů domečku. Vyhrává ten, kdo první nakreslí celý dům.

Rychlá prohra - Jeden hráč hodí kostkou a určí prokleté číslo, kterého by se hráči měli vyvarovat. Každý má 10 hodů. Vyhrává hráč, který prokleté číslo vůbec nehodí. Prohrává ten, kdo číslo hodil nejdříve.

Dvacet jedna - Smyslem hry je hodit ve správný čas 1. Kdo je na řadě, hodí jednou a předá kostku dalšímu hráči. Každá hozená 1 se řekne nahlas a sčítá se. Kdo hodí 21x jedničku, vyhrává.

Maratón - V této variantě se podobně jako u předchozí hry jde přes 42 kilometrů, tzn. přes 42 jedniček. Vítěz poločasu (21 jedniček) smí za odměnu házet ihned 40x za sebou.

Špaček - Začíná nejmladší hráč, ostatní pokračují ve směru hodinových ručiček. Kdo je na řadě, hodí kostkou. Hozený počet bodů na kostce si připíše hráč po levici jako plusové body. Výjimkou je pokud padne 1. Pak si jeden bod odečte. Kdo má nejvíc bodů po pěti kolech, vyhrává.

Házení berušek - Každý hráč hodí jedno číslo mezi 1 - 6 a napíše si jej. Po každém hodu se hráči mezi sebou střídají. Komu se podaří hodit své číslo, nakreslí si na papír 1 díl berušky, která se skládá z 15 dílů: hlava, tělo, 2 oči, 4 nohy, 2 tykadla, 5 teček. Kdo jako první nakreslí celou berušku, vyhrává.

Macao - Vyhrává ten, komu se podaří hodit počet 12 bodů nebo se mu co nejvíce přiblíží. Kdo je na řadě, hodí třikrát kostkou (4. hod je povolen, ale není povinností). Hozené počty bodů se musí sčítat. Kdo hodí počet 12 nebo je co nejblíže, vyhrává kolo. Kdo hodí víc jak 12, vypadává ze hry. Hraje se tolik kol, kolik si hráči předem určí.

Zlá jednička - Každý hráč má 5 hodů. Hozené body se sečtou a napíší. Kdo hodí 1, ihned přestává a napíše jen body doposud hozené. Hráč s nejvyšším počtem bodů vyhrává.

Nahoru dolů - Vyhrává ten, kdo 7 hody dosáhne nejvyšší sumy. Jeden hráč začne, ostatní se připojí. Hozené počty bodů se počítají takto: 1. a 2. hod se sečte (+); 3. hod se od této sumy odečte (–); 4. hod se opět přičte (+); 5. hod se odečte (–); 6. hod se přičte (+); 7. hod se odečte (–). Hráč s nejvyšší sumou vyhrává. Komu se podaří dostat do mínusu, vypadává ze hry. Počet kol si hráči předem určí.

Začarovaná trojka - Kdo hodí trojku, vypadává ze hry. Hráč, který je na řadě, hází tak dlouho, jak chce. Nehodí-li trojku, může přestat a součet bodů se mu zapíše na papír. Při hození trojky musí přestat a všechny body se mu odečtou. Kolo končí, když všichni hráči hráli jednou. Vyhrává ten, kdo má nejvíce bodů.

Pomalý Petr - Každý hráč řekne číslo od 1 do 6. Potom se pokouší číslo co nejdříve hodit. Pomalý Petr je ten, kdo potřebuje nejvíc hodů.

Čísla domu - Cílem je dosáhnout co nejvyššího čísla domu. Každý má 3 hody. Po každém hodu se musí ihned rozhodnout, zda má hozené číslo přijít na jedničkové, desítkové nebo stovkové místo třímístného čísla domu. Nejvyšší číslo vyhrává.

Nejnižší číslo domu - Pravidla hry jsou stejná jako u předešlé hry, ale vítězem je hráč s nejnižším číslem domu.

Mazání bodu - V první části hry si každý, kdo dosáhl nejvyššího počtu bodů, namaluje před sebe na stůl jeden bod. Po 10 kolech je tedy na stole dohromady 10 bodů. Ve druhé části začíná mazání. Kdo dosáhl nejnižšího čísla bodů, smí vymazat jeden bod. Vyhrává ten, kdo si nejdříve smazal všechny své body. Kdo v první části nedostal žádný bod, nesmí se druhé (mazací) části zúčastnit.

Holý vrabec - Nejdříve je třeba se domluvit na počtu kol. Každý má pouze 1 hod a ten patří levému sousedovi, kterému se tyto body připíší. Pokud hodíme 1 holého vrabce, dostane hráč, který házel, jeden bod mínus. Vyhrává ten, kdo má nejvyšší počet bodů.

Blechy - Každý hází 10x za sebou. Po hození jedničky skončí a zapamatuje si číslo svých hodů. Kdo hodí 1 nejdříve, vyhrává.

Hranice - Kromě kostky potřebujeme ještě 6 zápalek pro každého hráče. Platí pouze body 1, 2 a 3. Kdo hodí 1, dává svému sousedovi po levé straně sirku, kdo hodí 2, dává svému sousedovi po pravé straně sirku. Když padne 3, položí se sirka do středu stolu na hranici. I když hráč odevzdá svou poslední sirku, zůstává ve hře (může totiž dostat jednu sirku od souseda). Vyhrává ten hráč, který hodí jako poslední 3 a na hranici položí poslední sirku.

Zepelín - Na papír se nakreslí velký zepelín. Trup je složen z polí 2 až 5, v gondole je pole 1 a 6, což je zároveň i pokladna. Každý obdrží 6 žetonů. Potom se po řadě hází kostkou. Kdo hodí číslo od 2 do 5, položí svůj žeton do příslušného pole. Jestliže je toto pole obsazené, smí si hráč žeton ponechat a rovněž získává žeton, který se nachází v příslušném poli. Gondola však pojme libovolné množství žetonů, obsazuje se při každé hozené 1 a 6. Pokud hráč ztratil všech 6 žetonů, musí vystoupit ze hry. Vítězí ten, kdo zůstává. Vítězi náleží také všechny žetony z polí 1 až 6.

Jedna doprava - Každý hráč má 5 sirek. Podle toho kolik a jak kdo hodí, může postupně odebírat sirky. Kdo hodí 1, dá 1 sirku spoluhráči napravo, po hozené 2 dá 1 sirku spoluhráči nalevo. Při 3, 4 a 5 nedělá nic, při 6 se dá 1 sirka doprostřed stolu. Kdo nemá žádnou sirku, musí kolo vynechat, než dostane jednu od svého spoluhráče. Prohrává ten, který má poslední sirku, přičemž ostatní odevzdali svoje sirky doprostřed stolu.

Kasa - Kdo jako první prohraje všechny žetony, vyhrává kasu. Každý hráč obdrží 5 žetonů. Kdo je na řadě, hází třikrát. Hráč si sečte body všech hodů a zapamatuje si výsledek. Až hodí všichni hráči, tak dojde k placení. Kdo hodil nejvyšší sumu, zaplatí do kasy 1 žeton. Jsou-li dva hráči nerozhodně, platí oba. Kdo nemá na konci žádný žeton, vyhrává vše.

Sem a tam - Každý hráč obdrží tužku a papír, na který si napíše čísla od 1 až do 6. Kdo je na řadě, hází. Hozené číslo si škrtne. Hodí-li po druhé to samé číslo, musí ho znovu zapsat na papír. Kdo má všechna čísla jako první přeškrtnutá, vyhrává.

Číselná řada - Při šesti hodech za sebou se hráči snaží dosáhnout hozením co nejdelší možnou číselnou řadu (ideální 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6). Vyhodnocují se vždy jen hody, které mají minimálně dvě čísla za sebou. Např. hráč hodí 4 - 6 - 2 - 3 - 4 - 1. Vyhodnotí se pouze 2 - 3 - 4. Správně hozená čísla na kostkách se sečtou. Vyhrává ten, kdo získá nejvyšší počet bodů. Při nerozhodném stavu vyhrává ten, který má nejdelší číselnou řadu.

Všechno nebo nic - Hráči se střídají v hodech kostkou. Kdo je na řadě, může házet, jak dlouho chce, a sčítají se mu počty hozených bodů. Každá hozená pětka = 50 bodů; 2, 3, 4, 6 = hodnota na kostce. Padne-li jednička, musí hráč přestat a všechny body z tohoto kola se mu vynulují. Přestane-li dříve, napíše si body. Kdo dosáhne jako první více než 301 bodu, vyhrává.

Julie - Hráč, který jako první hodí číselnou řadu 1 až 6 a 6 až 1, vyhrává. Jeden hráč začne, další se připojí. Kdo je na řadě, hází. Hodí-li jedničku, zapíše si ji na papír a předá kostku dál. Pak musí hodit dvojku, pak trojku, čtyřku až šestku. Kdo to dokáže jako první, hraje znovu, ale tentokrát začíná házet odzadu šestku. Při hodu platí pouze čísla, která pasují podle číselné řady.

Němá Julka - Každý hráč má 1 hod během kola, hra trvá 12 kol. Cílem je naházet co nejmenším počtem hodů pořadí od jedné do šesti. 1 musí padnout nejdříve, pak 2, pak 3 atd. Pokud hráč dosáhl šesti, pokračuje zase pozpátku k jedničce. Vyhrává ten, kdo nejdříve (tzn. za nejmenšího počtu hodů) proběhl oběma směry. Po celou hru však nikdo nesmí mluvit. Kdo promluví, začíná házet znovu od jedné.

Terč - Na stůl namalujte křídou terč a očíslujte mezikruží od 1 do 6 tak, že ve středu je 6. Hráči se v hodech střídají. Hozená kostka musí zastavit v terči. Počítá se hodnota napsaná v terči. Pokud se číslo shoduje s počtem bodů na kostce, počítá se dvakrát. Hraje se na předem domluvený počet kol.

Mág - Hráč hází 5x za sebou. Před každým hodem nahlásí sudá nebo lichá. Hozené body správně tipovaných hodů se sčítají. Vyhrává hráč, který po 10 kolech nasbíral nejvíc bodů.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti