Máte dvě kostky? Tak super! Končí nuda. Můžete si s nimi vyhrát do "aleluja"... Přináším spoustu tipů, které najdete také v sadě Království her spolu s mnoha dalšími tipy.

Veselá sedmička - Nejprve se namaluje herní plán podle obrázku, který je součástí návodů zmíněné sady Království her, kde jsou všechny tyto hry představeny. Políčka musí být dostatečně veliká, aby bylo možné na ně položit odděleně sázky více hráčů. Každý hráč obdrží stejný počet žetonů. Jeden převezme kostky a pokladnu. Tento hráč hází a hraje proti všem. Před každým hodem hráči sází. Vsadit mohou libovolný počet žetonů na kterákoli políčka. Po ukončení sázení hodí bankéř kostkami. Odpovídá-li součet bodů číslům na levé straně herního plánu, obdrží bankéř všechny žetony, které tam leží, včetně žetonů které jsou na čísle 7. Za to musí ihned vyplatit všechny sázky, které leží na straně pravé a to dvojnásobkem hodnoty. Hodí-li bankéř některý počet bodů z pravé strany, obdrží všechny tam ležící žetony a žetony z čísla 7 a opět dvojnásobkem vyplatí sázky vlevo. Hodí-li bankéř 7, obdrží žetony obou dvou stran. Musí však vyplatit sázky na políčku 7 trojnásobkem jejich hodnoty. Po každém vyplacení se sází znovu. Kdo už nemá žetony, vypadá ze hry.

Slepá kráva - První hráč hodí oběma kostkami a výsledek zakryje (při součtu sedm musí házet znovu). Jeho spoluhráč musí hádat, jestli hodil pod 7 nebo přes 7. Uhodne-li výsledek, počítá se jeden hod, pak si role vymění. Kdo získá jako první 15 bodů, vyhrává.

Hod smrti - Jeden z hráčů řekne nahlas jedno číslo mezi 30 - 50. Hráči se střídají a každý podle své volby hází s jednou nebo dvěma kostkami. Hozené body se postupně sčítají od hráče ke hráči a komu se podaří čísla smrti dosáhnout či jej překročit, prohrál.

Xantypa - Hráči se střídají v hodu dvěma kostkami. Cílem je hodit součet sedm. Komu se to podaří nejdříve, vyhrává.

Trdlo a Xantypa - Hráči se střídají v hodu oběma kostkami. Kdo hodí paš (dvě stejná čísla), je trdlo. Kdo hodí sedmičku (1 + 6, 2 + 5, 3 + 4) je Xantypa. Kdo se stane jako první trdlem i Xantypou, vyhrává.

Nebe a peklo - Nejdříve se určí počet kol ve hře. Každý má jeden hod dvěma kostkami. Číslo, které padlo na kostce (nebe), se vynásobí deseti. Číslo, které je položené na stole (protější strana kostky než nebe), je peklo a přičítá se k nebi. Pokud někdo hodí 5 a 2, tak se počítá takto: 5 nahoře = 50 bodů; 2 dole = 2 body; dohromady 52 bodů; 3 nahoře = 30 bodů; 4 dole = 4 body; dohromady 34 bodů. Výsledky obou kostek se sečtou (86 bodů). Kdo má nakonec nejvyšší počet bodů, vyhrává.

Kouzlo - Kolik očí - Jeden hráč hodí oběma kostkami. Hod první kostkou zdvojnásobí, přičte k němu 5, znásobí 5, přičte číslo z druhé kostky a sdělí kouzelníkovi výsledek. Kouzelník odečte od celkové sumy 25 a na konci oznámí počet očí, které byly hozeny. Např. padlo 6 a 2. Dvojnásobek šesti = 12 + 5 = 17 x 5 = 85 + 2 = 87. Hráč tedy nahlásí kouzelníkovi 87. Ten spočítá 87 – 25 = 62 čili 6 a 2.

Sudá nebo lichá - Hráč, který hodí nejvyšší počet bodů, vyhrává. Kdo je na řadě, hází třikrát za sebou. V prvním kole (sudá) jsou vyhodnoceny pouze ty hody, ve kterých jsou obě čísla sudá (např. šest a dva). Počty hozených bodů se sečtou a zapíšou (pokud jsou platné). Jestliže všichni hráči absolvovali první kolo, následuje druhé liché. Nyní se počítají pouze lichá čísla. Také v tomto kole musí každý hráč házet třikrát. Kdo obdrží po těchto dvou kolech nejvyšší počet bodů, vyhrává.

Stovka - Jde o to, získat jako první 100 bodů. Kdo je na řadě, hází. Má dvě možnosti: a) na kostkách jsou dvě rozdílná čísla, ta se sečtou a zapíší na účet hráče (př. 1 + 6 = 7); b) na kostkách jsou dvě stejná čísla (paš), vynásobí se a zapíší na účet hráče (př. 3 x 3 = 9). Kdo jako první získá 100 bodů, vyhrává.

Jedenkrát jedna - Hozená čísla na kostkách se násobí, aby vzniklo velké číslo. Kdo je na řadě, hází jednou. Obě čísla se mezi sebou vynásobí a zapíší. Po dvou hodech se vynásobené částky sečtou a kdo získá nejvyšší součet, vyhrává.

Jedenáct vyhrává - Každý hráč obdrží 12 žetonů. Potom všichni vloží vklad do banku (střed stolu). Je dobré, aby bylo na stole 12 žetonů. Kdo je na řadě, hodí oběma kostkami. Hodí-li 11 bodů (součet bodů na kostkách), bere celý bank. Kdo hodí 12 bodů, musí znásobit vklad banku. Kdo hodí méně jak 11 bodů, musí za každý bod, který chybí do 11, zaplatit žeton do banku.

Královský paš a zlá sedmička - Komu se podaří nejmenším počtem hodů hodit královský paš (dvě stejná čísla) je vítěz. Může si nasadit legrační klobouk, který předá hráči na hlavu, pokud hodí zlou 7. Zlá sedmička je hod (1 + 6; 2 + 5; 4 + 3). Ten samozřejmě prohrává.

Mraky pětek - Cílem hry je hodit co nejvíce pětek. Kdo je na řadě, hodí oběma kostkami. Hodnotí se jen hozené pětky. Jedna pětka je 5 bodů, pětka paš je 25 bodů. Kdo nasbírá nejvíce bodů v předem určených kolech, vyhrává.

Šťastný Petr - Jako první se namaluje na papír ŠŤASTNÝ PETR. Každý dostane 7 žetonů. Jeden hráč začne, hodí oběma kostkami, sečte počet očí (př. 2, 3) a položí na pole 5 jeden žeton, pokud je pole ještě volné. V opačném případě si žeton z pole 5 musí vzít. Výjimka platí u pole 10. Zde se můžou žetony přikládat stále. Vyhrává ten, kdo se zbaví všech žetonů.

Puntíky - Hraje se 10 kol. Kdo hodí nejnižší počet bodů v jednom kole, napíše si na papír puntík. V průběhu hry se puntíky můžou mazat, pokud v kole hodíte nejvyšší počet bodů. Komu zůstává na konci hry nejvíce puntíků, prohrál. Vítěz je ten, kdo dokáže všechny svoje puntíky odmazat.

Pavouk - Každý hráč si namaluje na papír pavouka s číslem 7 v prostředku, a s číslem 2 až 6 a 8 až 12 dokola. V prvním kole hází každý jednou a přeškrtne si hozené číslo. Od druhého kola každý hází a škrtá tak dlouho, dokud nenatrefí na číslo, které už bylo škrtnuto. Hra končí, když některý hráč všechna čísla přeškrtl. Každý hráč pak zaplatí vítězi 1 žeton za každé svoje nepřeškrtnuté číslo.

Škrtání křížků - Každý hráč obdrží papír, na který si namaluje 20 křížků. Začínající hráč hodí oběma kostkami. Kolik hodil počet bodů, tolik škrtne křížků. Dále hraje spoluhráč. Hodí-li více bodů než má křížků, nesmí žádný křížek škrtnout, ale musí domalovat rozdíl mezi namalovanými křížky a hozenou sumou. Kdo např. hodí č. 7 a má pouze 3 křížky, musí domalovat 4 křížky. Kdo jako první dokáže všechny svoje křížky vyškrtat, vyhrává.

Slunce - Každý hráč obdrží papír a namaluje si svoje slunce. Kdo je na řadě, hodí oběma kostkami. Počet bodů obou kostek se sečte, a výsledné číslo se přeškrtne na namalovaném slunci. Pokud toto číslo je už přeškrtnuto, předá hráč kostky dalšímu spoluhráči. Komu se podaří všechna čísla jako první vyškrtat, vyhrává a zároveň dostává body za každou nepřeškrtnutou číslici svého spoluhráče. Kdo jako první dokáže vyškrtat všechna čísla na svém slunci, vyhrává.

Závodní paš - Jedině při hození paše získáváte body. Kdo je na řadě, hodí oběma kostkami. Hodnoceny a počítány jsou pouze hozené paše (dvě stejná čísla). Jeden trojkový paš je např. 6 bodů. Kdo dosáhne po 20 kolech nejvyšší počet bodů, vyhrává.

Dělení vítězů - Hráč hodí oběma kostkami a sečte počet bodů. Poté hodí 1 kostkou znovu. Pokud se dá součet z prvního hodu vydělit druhým hodem, vyhrává hráč jeden bod. Př.: hozeno 4 a 2 = 6, znovu hodí kostkou 5; 6 : 5 - nejde - žádný bod. Kdo při 2. hodu hodí číslo 1, dostává bod. Kdo získá 10 bodů, vyhrál.

Čtyřlístek - Uprostřed stolu leží bank s 11 žetony. Hráč, který je na řadě, hodí oběma kostkami. Platí tato pravidla: Hodí-li hráč 3 až 7 bodů dohromady, může si vzít z banku 2 žetony; hodí-li 2 nebo 12 bodů, může si vzít z banku každý spoluhráč 1 žeton; hodí-li hráč 8 až 11 bodů, nesmí si vzít nikdo nic. Leží-li poslední žeton v kase, vyhrává hráč, který má nejvíce žetonů.

Macháček - Hráč hodí dvěma kostkami najednou tak, aby spoluhráči neviděli výsledek. Hozené číslo nahlásí jako dvojčíslí s tím, že na 1. místě je vyšší hozené číslo (např. 6 a 2 čteme 62). Pokračuje další hráč ve směru hodinových ručiček. Má dvě možnosti:
● nevěří, že hráč hodil číslo, které nahlásil. Pokud byl jeho odhad správný, soupeř dostane trestný bod. Pokud je hláška shodná s hodem, dostane trestný bod hráč, který nevěřil.
● věří a v tom případě opět skrytě hodí a nahlásí výsledek, který musí být vždy vyšší než předchozí hláška a to i v případě, že na kostkách jsou jiné hodnoty. Dále pokračuje stejným způsobem další hráč. Hodnoty hodů od nejnižšího po nejvyšší: 32 - 64, 1 - 6 apačů (1 apač = 1 + 1 na kostkách, 2 apači = 2 + 2 na kostkách apod.) Nejvyšší hodnotou ve hře je Macháček: 21 (2 + 1 na kostkách). Macháček se nepřebíjí. Trestný bod získá následující hráč. Hra končí, jakmile jeden z hráčů dostane 10. trestný bod. Vítězí hráč s nejmenším počtem bodů.

Mexiko - Hodnota hodů je stejná jako v předchozí hře. Tentokrát hrajeme otevřenou hru. Hráč hodí dvěma kostkami současně na stůl. Následující hráč musí hodnotu přehodit. Pokud se mu to nepodaří, získává trestný bod a pokračuje další hráč. Macháček (2, 1) se nepřehazuje. Hráč ihned získává trestný bod. Kdo získá 10 trestných bodů, vypadává ze hry.

Sedmička - Hráči hází 2 kostkami současně a ve hře se střídají ve směru hodinových ručiček. Komu padne součet sedmi ok, dá do banku žeton. Komu padne druhá sedmička, smí si jej z banku vzít. Hra končí, když jeden z hráčů vyčerpá svůj počáteční vklad do hry tj. 7 žetonů.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti