Pokračujeme v přehledu her, jaké se dají hrát s kostkami, tentokrát se třemi. Hry jsou uvedeny v souboru Království her, který najdete u nás v e-shopu.

Pětka - Důležité číslo v této hře je 5. Každý hráč má k dispozici 5 hodů, během kterých se snaží hodit číslo dělitelné pěti (beze zbytku). Jednotlivé hody se sčítají dohromady. Pokud se hráči nepodaří dosáhnout potřebného čísla v pěti hodech, předává kostky dalšímu hráči. Získá-li hráč potřebné číslo, může přestat hrát. Ve hře pokračuje další hráč. Příklad: Hráč ve třetím hodu dosáhl celkového součtu 15 bodů (15 : 5 = 3). Ohlásí pět ve třech. Úkolem dalšího hráče je získat minimálně stejný počet bodů třetím hodem. Pokud chce vyhrát, musí ve třetím hodu dosáhnout vyšší hodnotu (např. 20) nebo získat číslo dělitelné pěti s menším počtem hodů.

Rychlá stovka - Cílem hry je dosáhnout co nejrychleji přesně 100 bodů. Hráči se po každém hodu pravidelně střídají. Hra má dvě části. V první části se hází jen jednou kostkou. Hráč, který hodí šestku, může postoupit do druhé části hry. V té se může házet až třemi kostkami najednou. Získané body se sčítají a zapisují. Kdo první dosáhne přesně 100 bodů, vyhrává. Pokud hráč posledním hodem nehodí potřebný počet bodů do 100, hod se mu nepočítá a čeká na další kolo.

Maroko - Každý hází maximálně třikrát v jednom kole, a to tak, aby získal maroko (dvě stejné kostky) nebo velké maroko (tři stejné kostky). Po prvním a druhém hodu může hráč nechat ležet jednu nebo dvě kostky a dohonit zbylé do maroka - může ovšem dohazovat i se všemi kostkami. Hraje se na vítězství v jednotlivých kolech. Vítězí ten, kdo hodí nejvyšší maroko.

Atlanta - Každý hráč hází třikrát za sebou. Platí pravidlo, že jednička se počítá za 100 bodů, šestka za 60 bodů a všechny ostatní body mají svou číselnou hodnotu. Po každém hodu může hráč znovu hrát se všemi kostkami nebo některé kostky nechat tak, jak jsou. Zapisuje se dosažený počet bodů. Vyhrává hráč, jenž má po sedmi kolech nejvíce bodů.

Atlanta nahoru dolů - Je variantou klasické atlanty. První hráč určí po svém prvním hodu, zda se po konečném sčítání budou body počítat tak, jako při klasické atlantě (nahoru) nebo se bude hrát na nejnižší součet bodů (dolů). Při hře o nejnižší číslo mají body svou numerickou hodnotu, tj. šestka platí jako 6 bodů, jednička jako 1 bod.

Jedna až šestnáct - Smyslem hry je kombinací hozených hodnot dosáhnout všech čísel od jedné do šestnácti. Například padlo 1, 3 a 6, tzn. 1 je přímo hozená, 2 = 3 - 1; 3 = přímo hozená, 4 = 3 + 1;5 = 6 -1; 7 = 6 + 1; 8 = 6 + 3 – 1; 9 = 6 + 3; 10 = 6 + 3 + 1. Hráč tedy hodil čísla 1 až 10, v dalších kolech hází 11 až 16. Hráč, který jako první dosáhne všech čísel od 1 do 16, vítězí.

Tisíc vyhrává - Tato hra má tři kola. Po každém z nich si hráč zaznamená hozené body jako libovolné trojmístné číslo. Např. hodí 4, 2, 3, zapíše si 423, 432, 234, 342 nebo 324. Cílem hry je dostat se součtem tří kol co nejblíže k číslu 1000, ale nepřekročit ho. Kdo překročí, prohrál.

Pif-paf - Počet hráčů se rovná počtu kol. Jeden z hráčů hází kostkou, ostatní se pokoušejí hodit stejný počet bodů. Komu se to nepodaří, je PIF-PAF, dostane za každý chybějící bod 1 trestný bod a za každý přebývající 2 trestné body. Kdo hodí stejné číslo, neplatí nic. Druhé kolo začíná druhý hráč. Prohrává ten, kdo získal nejvíce trestných bodů.

Rodina Novákova - Hráči hází v 1. kole 3 kostkami, ve 2. kole 2 kostkami, ve 3. kole 1 kostkou. Nejdříve musí padnout 1 - pan Novák, potom 2 - paní Nováková. Pokud jsou už p. Novák a pí Nováková hozeni, pak všechny následující hody jsou jejich děti. Ten, komu se podaří zabezpečit nejvíce potomků, vyhrává hru.

Věž - Hráči si postaví věž uprostřed stolu z co největšího počtu pivních tácků. Každý hráč si v předkole určí své číslo od 1 do 6. Více hráčů může mít stejné číslo. Hází se najednou 3 kostkami, ale každé číslo se počítá samostatně. Když padne určené číslo, odebere si hráč, který si jej určil, 1 pivní tácek z věže. Např. když padne 4 - 4 - 2, sebere si každý z hráčů, kteří si určili číslo 4, dva tácky a co si určili číslo 2 jeden tácek. Vyhrává ten, který má nejvíce tácků.

Číslo patnáct žije - Každý hráč hodí najednou 3 kostkami. Z hozených bodů se pokusí násobením nebo dělením, přičítáním nebo odečítáním dosáhnout čísla 15. Např. hodí 3 - 6 - 3, tj. 6 x 3 – 3 = 15. Jestliže hráč ve svém hodu nedosáhne čísla 15, vypadává. Ten, který zůstane ve hře jako poslední, se stává absolutním vítězem.

Rovně - stoupáme - Každý hráč má 3 hody. V 1. hodu platí jen kostky se dvěma body, v 2. hodu jen kostky se čtyřmi body a při 3. hodu jen kostky se šesti body. Vyhrává nejvyšší součet bodů.

Rovně - klesáme - Opačný postup než v předcházející hře. Při 1. hodu se počítají jen šestky, při 2. hodu čtyřky a při 3. hodu jen dvojky.

Nejvyšší (nejnižší) domovní číslo - Domovním číslem je složení hozených bodů na 3 kostkách do trojmístného čísla. Platí, že první kostka udává stovky, druhá kostka desítky a poslední jednotky tohoto čísla. Nejnižší domovní číslo je tedy 111 a naopak nejvyšší domovní číslo je 666. Tuto hru je možné hrát buď s l nebo 3 hody. Při 3 hodech může hráč vždy nechat 1 kostku s nejvyšším číslem ležet, dále hází pouze se zbývajícími, pak nechá opět 1 kostku stranou a nakonec hází jen třetí kostkou. Hráč s nejvyšším číslem vyhrává.

Desítková hra - Jeden z hráčů drží bank a hází za druhé. Ostatní spoluhráči uzavírají sázky na padnuté číslo. Pod 10 vyhrávají dvojitý vklad, nad 10 vyhrává bankéř a bere všechny vklady.

Pětibodovka - Každý z hráčů má 10 hodů. Úkolem je, co nejrychleji 3 kostkami hodit 5 bodů. Vyhrává ten, kdo k tomu potřebuje nejméně hodů.

Hvězdy - Každý hráč hraje se 3 kostkami. Hází max. třikrát za sebou. Vyhodnocují se pouze tečky na diagonále 2 body. Např. 3 = 2 body a 5 = 4 body. Hráč, který má po 3 kolech nejvíce bodů, vítězí.

Bílá krát šedá - Jednu kostku nabarvíme tužkou na šedou. Každý hráč hází pouze 1x všemi kostkami. Provede součet dvou bílých kostek a vynásobí ho číslem šedé kostky.

Malý Turek - V této hře se navzájem vynásobí dva nejnižší počty bodů a vydělí se hodem s nejvyšším počtem bodů. Výsledek se počítá s přesností na dvě desetinná místa. Bod dostává vždy ten hráč, který v jednom kole dosáhne nejnižší číslo.

Velký Turek - Každý hráč má k dispozici 1 hod se 3 kostkami. Dva nejvyšší počty bodů se navzájem vynásobí a výsledek se vydělí body na třetí kostce. Výsledek se zaokrouhlí, pokud nevyjde celé číslo. Po 10. kole se výsledky spočítají. Ten, kdo má nejvyšší součet ze všech kol, vyhrává hru.

Malá bere - Tato hra se hraje 5 kol vždy s jedním hodem. Výsledky se zapisují. Kdo hodí 2 nebo 5, může tento počet odečíst od celkové sumy. Vítězem se stává ten, kdo na konci získá nejnižší počet bodů.

Sudá vede - Každý z hráčů postupně ve 3 hodech hází 3 kostkami. Pouze sudá čísla se sčítají. Vyhrává hráč, který získá max. počet bodů.

Pašova hra - V této hře je zapotřebí hodit tzv. paš (2 kostky se stejným počtem bodů), nebo dvojpaš (3 kostky se stejným počtem bodů). Při házení platí: poprvé se 3 kostkami, podruhé se 2 kostkami a potřetí s l kostkou.

Vítězí desítka - Každý hráč má 1 hod se 3 kostkami. Spočítají se body. Jestliže je součet menší nebo rovný 10, připočítá se hráči 10 bodů, pokud je součet větší jak 10, naopak 10 bodů se odečte. Hráč, který dosáhne nejméně bodů, vypadává ze hry. Ostatní pokračují a poslední z nich je celkovým vítězem.

Pohár - V poháru se zamíchají 2 kostky a přikryjí se obráceným pohárem. Na jeho dno se pak položí 3. kostka, která se z něho sfoukne dolů. Pohár se zdvihne a spočítají se pod ním body na kostkách a vynásobí se body ze sfouknuté kostky. Vyšší číslo vyhrává.

Dvojitá sázka - Hráči hází dokola a zapisují si hozená čísla. Prohrává ten, kdo dosáhne nebo překročí číslo 66.

Siamská dvojčata - Tato hra je variantou dvojité sázky, která se hraje při větším počtu hráčů. Cílem hry je číslo 88.

Kouzelník - Hráči hází se 3 kostkami. Body na dolních a horních plochách se napíší jako šestimístné číslo, které se pak vydělí 37. Tento výsledek se vydělí 3, dosažené číslo se oznámí kouzelníkovi, ten od něho odečte 7 a výsledek vydělí 9 a tím pozná body na kostkách. Např. hodí se 1, 5 a 3, zapíše se jako 153624 : 37 : 3 = 1384 (toto číslo se oznámí kouzelníkovi). 1384 – 7 = 1377 : 9 = 153, na kostkách je tedy 1, 5 a 3.

Jedničky - Každý z hráčů hází třikrát a počítají se jen jedničky.

Jedenáct žetonů - Hra pro 3 hráče. Doprostřed stolu se položí 11 žetonů a pak se postupně hází. 2 žetony bere ten, kdo hodí méně než 11. Naopak kdo hodí více než 11, musí se dívat, jak si jeho spoluhráči berou po 1 žetonu. Když padne 11, nikdo nic nebere. Poslední žeton dostane ten, kdo hodí nejvyšší číslo.

Lichá vyhrává - Jenom hození kostky s lichou číslicí přinese body do hry. Kdo je na řadě, hází všemi 3 kostkami najednou. Při 1. hodu se počítají pouze jedničky, při 2. hodu se počítají pouze trojky a při 3. hodu se počítají pouze pětky. Kdo po šesti kolech získá nejvyšší počet hodů, vyhrává.

Míle - Při této hře vyhrává ten, kdo dosáhl 1000 km. Jeden z hráčů převezme POST KONTROLORA CESTY a pro každého hráče kontroluje kilometry. Každý hráč hází třikrát a zapíše si body. Na začátku musí každý z hráčů zaujmout startovní místo. Tzn., musí hodit nejdříve 6 a v následujícím hodu 1. Kdo to zvládne, je na startu závodu. Každý další hod pro něj znamená kilometry dál. Pravidla: pětka - 100 km; jednička - 10 km; dvojka - 20 km. Př.: 6 - 3 - 1 = 100 km; 5 - 5 - 1 = 210 km; 5 - 5 - 5; 300 km. Kdo jako první získá 1000 km nebo více, vyhrává.

Tři v jednom - Každý hráč dostane 3 sirky. Kdo je na řadě, musí se rozhodnout mezi čísly 3, 10 a 11, pak teprve může začít házet. Hozená čísla na kostkách se sečtou. Hodí-li hráč číslo 10 nebo 11, může odložit 1 sirku. Rozhodne-li se hodit trojku a opravdu ji hodí, může odložit všechny 3 sirky. Nehodí-li hráč číslo, které si určil, předá kostky svému spoluhráči dál. Kdo odloží jako první všechny sirky, vyhrává.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti