Jak se hraje dáma jsme si vysvětlili v článku, který se jmenuje velmi trefně: Jak se hraje dáma? Předpokládáme tedy, že hru dáma znáte, umíte a chcete si její hraní ozvláštnit dalšími možnostmi. Zde je přinášíme a vycházíme při tom z návodu Království her, které obsahuje neskutečných 365 her.

Dáma II
Pravidla jsou stejná jako u klasické dámy, avšak začínáme pouze na dvou řadách. Hrajeme tedy celkem s šestnácti kameny.

Žravá dáma
Hrajeme podle pravidel dámy s tím rozdílem, že vyhrává ten, kdo nejdříve přijde o všechny své kameny. Ze hry musí být vyřazen každý kámen, který podle pravidel lze přeskočit. Kdo chce vyhrát, musí tedy své kameny pokud možno postavit tak, aby je protihráč musel vyřadit.

Rohová dáma
Herní plán leží na stole tak, aby hráči měli před sebou roh desky. Oba hráči rozestaví svých 9 kamenů na tmavá políčka tím způsobem, že se nejdříve obsadí tmavé rohové políčko, pak se postaví do další řady tři kameny a do další řady pět kamenů. Kameny táhnou vždy o jedno políčko dopředu nebo do strany. Je možné vstoupit jak na tmavá, tak na světlá políčka. Táhnout zpět není povoleno. Kameny soupeře se přeskakují, aniž by se vyřazovaly. Vlastní kameny se nesmí přeskakovat. Kdo jako první obsadí tmavá políčka na protilehlé straně, vyhrál.

Divná dáma
Hráč s bílými kameny rozestaví 12 kamenů jako v dámě, černý má jednu jedinou černou dámu, kterou umístí na libovolné tmavé pole ve svých prvních třech řadách. Bílý hru začíná. Jeho cílem je max. do dvanácti tahů přijít o všechny své kameny. Pokud se mu to nepodaří, vítězí černý. Skákání všech nabízených kamenů je samozřejmě povinné. Černá dáma nemůže být přeskočena.

Diagonální dáma
Hraje se podle klasických pravidel, liší se však rozestavěním kamenů do rohů herního plánu na černá pole (2 kameny v pravém rohu, 4 kameny na další diagonále a 6 kamenů na další linii). Kámen se mění v dámu po dosažení libovolného opačného kraje.

Myši a kočky
Rozmístíme 3 bílé kameny - kočky a 3 černé kameny - myši podle fotografie. Začínají bílé kameny a táhne se vždy střídavě o jedno pole. Soupeřovy kameny se mohou přeskakovat, ale jen tehdy, když stojíme přímo před tímto kamenem a políčko za ním je volné. Jestliže není možný pohyb dopředu, musí se jít dozadu nebo přeskakovat. Vítězí ten hráč, který první obsadí všechna 3 výchozí pole soupeře.

Francouzská dáma
Pravidla jsou stejná jako u klasické dámy, kameny se pohybují dopředu, ale přeskakovat mohou i směrem dozadu.

Anglická dáma
Pravidla jsou stejná jako u klasické dámy, ale je možné se pohybovat a skákat i po kolmých liniích (tedy všemi osmi směry).

Ruská dáma
V této herní variantě kameny postupují vpřed, přičemž smí brát vpřed i vzad. Skákání se nelze vyhnout ani za cenu ztráty kamene.

Německá dáma
16 kamenů pro každého hráče rozmístíme na 1. a 2. řadu herního plánu. Chybějící kámen doplníme figurkou ze hry Člověče, nezlob se! Oba hráči táhnou střídavě o jedno pole dopředu. Bílý začíná. Narazí-li figurka na soupeřův kámen, přeskočí ho a odstraní jej z desky. Přitom se kámen může posunovat po herní ploše šikmo vlevo a vpravo po diagonálách, jak jsme zvyklí. Skákat však může každý kámen celkem v pěti směrech. Dopředu, šikmo vlevo nebo vpravo, rovnou vpřed, anebo do stran, vlevo i vpravo. Pouze zpět se skákat nesmí. Také není dovoleno přeskakovat vlastní kameny. Počne-li skákat, pak musí ve skocích, je-li to možné, pokračovat. Dopředu postupuje skoky a může střídat během jednoho skoku směr. Na protilehlé straně se potom kámen přiložením dalšího kamene mění v dámu. Ta si počíná, jak jsme zvyklí, tedy skáče a pohybuje se i dozadu. Musí se však zastavit na nejbližším políčku za protivníkovým kamenem. Skákáni je povinné a stane-li se, že jeden z hráčů nedbá své povinnosti, musí učiněný tah vzít zpět a skákat. Vítězem je ten, kdo VYTLOUKL ze šachovnice všechny figurky svého protivníka, bez ohledu, šlo-li o řadové kameny anebo o dámy. Poražen je i partner, jemuž jsme zablokovali poslední kameny tak, že není schopen pohybu.

Turecká dáma
16 kamenů pro každého hráče rozmístíme na 2. a 3. řadu herního plánu. Chybějící kámen doplníme figurkou ze hry Člověče, nezlob se! Poslední řady na obou stranách a dvě prostřední zůstanou volné. Kameny můžeme posunovat o jedno pole dopředu nebo do strany, ne však šikmo. Protivníkovy kameny se zabavují přeskokem na volná pole, pouze ve vodorovném či svislém směru. Takto lze přeskočit i více kamenů najednou (vždy po 1 kameni). Každý kámen, který se dostane na poslední protější řadu (původně prázdnou) povyšuje na perc. Perc se značí jako dáma dvěma kameny na sobě a může se pohybovat směrem vpřed, do strany i vzad o libovolný počet polí.

Italská dáma
Pravidla hry jsou shodná s pravidly klasické dámy s tím, že dámy mohou být vyhozeny pouze dámami, ne však obyčejnými kameny. Skákání je povinné, v případě více možností skoku se vybere ta, při které se přeskočí nejvíc kamenů.

Americká dáma
Hraje se podle pravidel dámy s tím rozdílem, že hráč má v záloze 2 kameny navíc, které leží na začátku hry mimo šachovnici. Před začátkem hry sdělí, na která dvě krajní pole (na nejbližší řadě) tyto dodatečné figurky položí, jakmile se pro ně uvolní místo.

Americká dáma II
Druhá varianta americké dámy se hraje též podle obvyklých pravidel kromě pohybu dámy. Kameny se pohybují pouze dopředu, dáma se pohybuje vpřed i vzad, ale pouze o jedno políčko. Může však skákat všemi směry.

Mezinárodní dáma
16 bílých a 16 černých kamenů je rozestaveno pouze na tmavých polích ve 4 řadách. Pohybují se pouze po tmavých úhlopříčkách vpřed. Skákání je povinné a i obyčejné kameny mohou skákat směrem zpět. Pokud se naskytne možnost skoků u více kamenů, skáče se s tím, kde je skoků nejvíce. Kámen, který dorazí na opačný konec desky, je povýšen na dámu. Dostane-li se kámen do poslední řady přeskokem přes soupeře a má možnost provést přeskok zpět, musí pokračovat ve skoku a tím se kámen nepromění v dámu. Dáma se pohybuje podle klasických pravidel, ale i u ní platí, že musí zvolit trasu, kde je přeskoků nejvíce. Dáma nemá přednost při skákání před obyčejnými kameny. Při neuskutečnění možného přeskoku nepřichází soupeř o kámen, ale je-li vyzván, musí skok uskutečnit. Vyhrává ten, kdo vezme soupeři jeho poslední kámen, nebo jej dostane do patové situace.

Zazdívání
Hraje se na obou stranách s osmi kameny na černých polích. Kameny se pouze posunují po černých polích dopředu. Cílem je zablokovat kameny tak, aby se již neměly kam posunout. Z desky je můžeme vyhodit jenom tehdy, jestliže jsou ze všech stran obklopeny nepřátelskými kameny. Prohrává hráč, který nemůže posunout žádnou figurkou.

Posunování pyramidy
Kameny se uspořádají ve tvaru pyramidy na herní desce: černé kameny se  umístí na pole Al, Cl, El, GI, B2, D2, F2, C3, E3, D4 a bílé kameny na B8, D8, F8, H8, C7, E7, G7, D6, F6 a F5. Kameny se pohybují po černých polích směrem kupředu se snahou vystavět na protější straně šachovnice novou pyramidu. Je možno se posunovat vpřed o jedno pole nebo je dovoleno přeskakovat vlastní i protivníkovy kameny, přičemž lze provést jak jednoduchý skok tak sérii skoků. Přeskočené kameny zůstávají ve hře. Vítězí ten, komu se nejdříve podaří vystavět novou pyramidu.

Skrytá dáma
Po rozestavení kamenů si jeden z hráčů zakryje oči a druhý hráč si zespodu označí libovolný kámen. Poté si role vymění. Dále se hraje podle pravidel dámy. Jakmile se jednomu z hráčů podaří označeným kamenem dojít  na poslední řadu herního plánu, vyhrává a ihned končí hra. Pokud se to žádnému hráči nepodaří, dohrává se hra podle pravidel dámy.

Skokan
Hrajeme podle pravidel dámy s tím rozdílem, že lze přeskakovat vlastní kameny a to pouze směrem vpřed. Vlastní kameny i po přeskoku samozřejmě zůstávají ve hře. Dámy mohou přeskakovat pouze protivníkovy kameny.

Osm proti šestnácti
Hraje se na světlých políčkách. Kameny rozestavíme tak, že 8 černých kamenů je na horní straně a 16 bílých kamenů na dolní straně herního plánu. Chybějící kámen doplníme figurkou. Černý smí provést vždy dva tahy s různými kameny bezprostředně za sebou. Teprve pak je na tahu bílý, který má jeden tah. Bílý vyhraje v tom případě, když zablokuje černého tak, že není schopen provést dva tahy bezprostředně za sebou. Černý musí vyřadit všechny soupeřovy kameny. Černý získá značnou převahu tím, když se mu podaří proměnit některý kámen v dámu a i pak mu zůstává právo táhnout dvěma kameny za sebou.

Jezdecká dáma
16 bílých kamenů rozestavíme na všechna pole v 1. a 2. řadě, 16 černých do 7. a 8. řady. Chybějící kámen doplníme figurkou. Kameny se pohybují jako jezdci v šachu, ale pouze kupředu. Přeskakovaná pole mohou být obsazena jiným kamenem, vlastním i cizím. Jezdec proměněný v dámu se může pohybovat všemi směry. Skákání je povinné. Kdo neprovede možný skok, přijde o kámen. Jezdci a dámy skáčí přes cizí kameny takto: Provedou dva skoky podle šachových pravidel s tím, že prvním skokem se přemístí na pole, kde stojí soupeřův kámen, a při druhém dopadnou na volné pole, kde zůstanou stát. Teprve pak vyřadí překročený kámen ze hry. Partie končí, když jeden z hráčů přijde o poslední kámen či vyprší dohodnutý časový limit.

Blokáda
12 bílých a 12 černých kamenů rozestavíme na tmavá pole krajních 3 řad. Kameny táhnou pouze po tmavých políčkách, vždy o jedno políčko dopředu nebo dozadu. Kameny protihráče se vyřazují zajetím. Kámen je zajat ve chvíli, kdy je obklíčen soupeřovými kameny tak, že ztratí veškeré spojení s kameny stejné barvy. Obklíčený kámen se vyřadí ze hry. Hru prohrál hráč, který přišel o všechny své kameny.

Lupič a četníci
Hráč LUPIČ má pouze jeden bílý kámen. Protihráč hraje se 4 černými kameny ČETNÍKY. Hraje se na tmavých políčkách. Četníci se rozestaví na 4 políčka v první řadě. Lupič si může stoupnout na libovolné jiné tmavé políčko. Začínají četníci, kteří se smějí pohybovat pouze dopředu a jen o jedno políčko. Lupič se pohybuje stejným způsobem, ale může i dozadu. Cílem hry je, aby četníci obklíčili lupiče tak, aby se už nemohl pohybovat. Podaří-li se lupiči proklouznout řadou četníků, vyhrál.

Halma
Hráči rozestaví do protilehlých rohů po 10 kamenech (1, 2, 3 a 4 kameny). Bílý hráč začíná. Přesouvá vždy jeden kámen na sousední volné pole, nesmí táhnout šikmo. Lze přeskakovat sousední, cizí i své kameny (nelze šikmo), je-li za nimi volné pole. Je možno provádět i série skoků. Skokem není kámen vyřazen. Vítězem se stane ten hráč, který jako první vybuduje v soupeřově rohu výchozí postavení kamenů.

Hasami Yogi
Hráči postaví 8 kamenů své barvy na krajní řady herního plánu. Střídavě pohybují vždy jedním kamenem ve vodorovném nebo svislém směru, ne šikmo! Hráč může přejít i přes více polí, pokud jsou volná. Před obsazeným polem musí zastavit. Pokud je pole obsazeno protihráčovým kamenem, lze jej v příštím tahu přeskočit, ale neodstraňuje se z herního plánu. Pokud je kámen obklíčen cizími kameny (pro krajní a rohová pole to neplatí), je vyhozen ze hry. Cílem je vytvořit řadu (vodorovně či svisle) ze čtyř kamenů vedle sebe mimo základní pozici, nebo vyhodit soupeři pět kamenů.

Králové a poddaní
2 bílé kameny (KRÁLOVÉ) stojí v řadě A na 4. a 6. poli, 16 černých kamenů (PODDANÍ) na bílých polích v řadách E, F, G a H. Chybějící kámen doplníme figurkou. Hráči se pravidelně střídají, začíná černý. Králové se mohou pohybovat všemi směry a zajímat poddané přeskokem (jako dáma). Černé kameny postupují jen kupředu v úhlopříčném směru a nemají právo přeskočit krále a nemění se v dámu. Když dojdou na konec desky, zůstávají tam stát až do konce hry. Bílý vítězí, když pronikne jedním králem do 10. řady polí. Černý vyhraje, když obklíčí oba krále tak, že se nemohou hnout z místa.

Královny
4 figurky šachových pěšců bílých a 4 černé (KRÁLOVNY), 4 figurky halmiček žlutých a 4 černé (HRABĚNKY), 8 kamenů dámy bílých a 8 černých (KOMORNÉ). Královny jsou rozmístěny na protilehlých koncích desky na tmavých polích (1. a 8. řada), hraběnky (2. a 7. řada), komorné (3., 4. a 7., 8. řada). Bílý a černý se pravidelně střídají. Komorné se pohybují o 1 pole vpřed po tmavých polích, když dojdou na poslední pole desky, zůstávají stát a hry se již nezúčastňují. Hraběnky také postupují o 1 pole, ale všemi 4 směry dopředu a dozadu. Královny  se pohybují a přeskakují všemi 4 směry přes libovolný počet polí. Pouze na okrajové řady a sloupce mohou vstoupit jen po skoku přes kámen ležící těsně před okrajovou řadou či sloupcem. Tento dodatek umožňuje 3 královnám vyhrát souboj s 1 královnou. Přeskočený kámen je zajat a odstraněn z desky, a to za podmínek: Komorné mohou zajímat jen komorné, hraběnky mohou zajímat komorné a hraběnky, královny zajímají komorné, hraběnky i královny. Hraběnka, která dojde na konec pole, se mění v královnu. Zvítězí hráč, který zajme všechny soupeřovy královny.

Poražená Niagara
Každý hráč má 4 kameny jedné barvy a rozestaví je takto - bílý: B2 - D2 - F2 - H2; černý: A8 - C8 - E8 - G8. Bílé kameny začínají. Při každém tahu musí hráč posunout jeden kámen rovně nebo diagonálně o jeden krok dopředu. Vyhrává hráč, který projde svými figurkami na soupeřovu polovinu šachovnice.

Středověká bitva
8 kamenů z dámy černé barvy a 8 bílé barvy (PĚCHOTA) rozestavíme na tmavá pole v 3., 4. a 7., 8. řadě. 4 figurky šachových pěšců bílé a 4 černé barvy (RYTÍŘI NA KONÍCH) postavíme na tmavá pole 1. a 7. řady. Hru začíná bílý a pak se pravidelně střídají. Pěšáci se pohybují o 1 pole dopředu po diagonále, rytíři o 1 pole v pravoúhlém směru doleva a doprava. Přeskakovat se a zajímat se mohou jak pěšáci, tak i rytíři vždy v povoleném směru i vícenásobným přeskokem. Pěšáci se mění ve velitele, když dojdou do poslední soupeřovy řady. V tomto případě se mohou pohybovat o libovolný počet polí v diagonále. Rytíři se tímto způsobem změní v krále a smí se pohybovat všemi směry o libovolný počet polí a smí měnit směr. Vítězí ten, kdo vyřadí všechny soupeřovy figurky.

Dámy a věž
Hlavolam pro 1 hráče. Rozestavte na šachovnici čtyři dámy a jednu věž tak, aby tyto kameny ohrožovaly všechna volná pole na desce.

Problém osmi královen
Cílem hry je umístit 8 kamenů - královen na šachovnici tak, aby žádná z nich nemohla být přeskočena jinou královnou. Královna se může pohybovat ve všech směrech.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti