Klasické domino je hra pro dva hráče. 28 kamenů se položí lícem dolů a promíchá. Každý hráč si vybere 7 kamenů a položí je skrytě před sebe. 1 kámen ze zálohy se otočí lícem nahoru. Dále hráči střídavě přikládají po 1 svém kameni podle zásady: stejný počet ok k sobě (dvojku ke dvojce, čtyřku ke čtyřce apod.).

Hráč, který nemůže přiložit, bere si jeden kámen ze zálohy. Jestliže se mu ani tento nehodí, bere ze zálohy tak dlouho, dokud nemůže přiložit na jednu nebo druhou stranu řady. Může se stát, že celou zálohu vyčerpá. Potom odebírá z libovolného konce tak dlouho, dokud nemůže přiložit svůj kámen. Vítězí hráč, který již nemá žádný kámen.

S dominovými "kameny" můžete hrát také další hry:

Slepá ulička
Hra pro dva hráče. 28 kamenů se položí lícem dolů a promíchá. Každý hráč si vybere 7 kamenů. Ostatní kameny tuto hru již nehrají. Začínající hráč položí doprostřed první kámen. Dále se pravidelně střídají a přikládají kameny podle zásady domina. Hráč, který nemůže přiložit žádný kámen, řekne DÁL. Ten z hráčů, který jako první přiloží do řady poslední ze svých 7 kamenů, ohlásí DOMINO a tuto hru vyhrává. Soupeř odhalí svoje zbylé kameny. Součet všech ok se stává výherními body pro vítězného hráče. Mají-li oba hráči ještě na stole nějaké kameny, ale nemohou přikládat na žádnou stranu již vyložené řady, ocitá se hra ve SLEPÉ ULIČCE. Soupeři si vzájemně ukáží svoje kameny. Vítězem se stává hráč, který má celkově nižší součet ok a připočítá si celkový počet soupeřových ok. Před další hrou se znovu promíchají všechny kameny. V další hře položí jako první zahajovací kámen druhý hráč a postupně se opět střídají. Před zahájením hry si hráči určí, do kolika bodů budou hrát.

Domino se zálohou
Hra pro dva hráče. Kameny se promíchají lícem dolů. Každý z hráčů si vezme 7 kamenů. Zbývající kameny zůstávají v záloze. Potom hrají stejně jako ve SLEPÉ ULIČCE pouze s následující obměnou: Pokud nemůže některý z hráčů přiložit žádný ze svých kamenů, bere si jeden ze zálohy. Jestliže se mu ani ten nehodí, bere ze zálohy tak dlouho, dokud nemůže přiložit na jednu nebo druhou stranu řady. Může se stát, že celou zálohu vyčerpá. Ze zálohy bere hráč i v případě, kdy již vyložil všechny svoje kameny a přišla na něho řada. Po vyčerpání zálohy pokračuje hra stejně jako ve SLEPÉ ULIČCE, ale body z jednotlivých her se nenačítají. Vítězem je hráč, který se po rozebrání kostek ze zálohy zbavil všech svých kostek jako první nebo ten, kdo má na kostkách, které nejdou přiložit, nižší součet ok.

Bodové domino
Hra pro 2 - 4 hráče. Kameny se stejnoměrně rozdělí všem účastníkům hry, případné zbylé kameny se nepoužívají. Začíná hráč s nejvyšším dublem. Položí kámen a vysloví celkový počet bodů. Všichni hráči potom na střídačku přikládají příslušný kámen a přičítají dané body k dotyčnému součtu.

Maďarské domino
28 herních kamenů se položí lícem dolů a zamíchá. Hrají-li 2 hráči, připadne na každého 12 kamenů, při hře ve třech 8 kamenů a ve čtyřech 6 kamenů. Každý z hráčů si skrytě odebere odpovídající počet. Přebytečné kameny se odstraní ze hry. Začíná hráč, který může vyložit kámen s nejvyšším počtem ok a přidat k němu další kameny, které přisazuje k sobě vždy stejnou hodnotou. Čím víc kamenů se podaří přiložit, tím lépe. Nemůže-li již dále přikládat, je na řadě další hráč, který se pokouší na řetězec navázat co největší počet kamenů. Pokud již nikdo nemůže přikládat, poznamená zapisovatel u každého hráče počet trestných bodů (tzn. celkový počet bodů na všech jeho zbylých kamenech). Hraje se na více kol a hra končí, jakmile jeden z hráčů překročí hranici 100 trestných bodů.

Francouzské domino
28 herních kamenů se položí lícem dolů a zamíchá. Každý hráč si vezme 8, 7 nebo 6 kamenů, podle toho, hrají-li 2, 3 nebo 4 hráči. Zbytek přijde do zálohy. První hráč položí na stůl libovolný kámen, další hráč přikládá na začátek či konec, přičemž jedna polovina jeho kamene musí souhlasit s polovinou vyloženého kamene. Nehodící se polovinu kamene nechá hráč směřovat do volného pole. Další hráč přikládá stejným způsobem, takže vzniknou dvě řady, ve kterých se nad sebou nacházejí dvě stejná čísla. Kdo nemůže přiložit, buď vynechá, nebo vezme nový kámen. V záloze musí zbýt až do konce hry dva kameny. Vyhrává ten, komu se nejdříve podaří vyložit všechny své kameny. Pokud hráčům zůstanou ještě nevyložené kameny, vyhrává ten, kdo má nejmenší hodnotu kamenů.

Křížové domino
Každý hráč si vezme 6, 4 nebo 3 kameny, podle toho, hrají-li 3, 4 nebo 5 hráčů. Zbytek přijde do zálohy. Začíná hráč, který má kámen s nejvyšším dublem, a tento kámen vyloží. K tomuto kameni musí být ze všech stran přikládány kameny se stejným počtem bodů. Vznikne tak kříž. Teprve když je kříž hotový, může se na všech čtyřech stranách pokračovat v přikládání. Kdo nemá příslušné číslo musí si vzít ze zálohy. Je-li už hromádka vybrána, musí čekat. Také zde vyhrává hráč, který se nejdříve zbaví všech kamenů, popř. ten, který má nejnižší hodnotu kamenů.

Dominosa
Hráč si na list papíru nakreslí síť, která se skládá z 56 čtverců (8 x 7 čtverců). Důkladně promíchané kameny položí lícem nahoru na stůl tak, aby tvořily síť, která se rovněž skládá z 56 polí. Nyní si hráč do předkreslených polí doplní čísla kamenů. Potom se kameny opět promíchají. Hráč se pokouší sestavit shodný obrazec. Pokud to zkusíte, zjistíte, že to není vůbec tak jednoduché, jak to vypadá.

Čtvercové domino
Hráč musí sestavit z kamenů čtverec 4 x 4 pole tak, aby součet ve všech vodorovných i svislých stranách byl shodný.

Blokovací domino
Hra probíhá podle pravidel domina se zálohou. Zde je však žádoucí, protivníka co nejvíce blokovat, popř. nutit ho k častému dobírání ze zásoby a to tak, že se pokládají takové kameny, ke kterým hráč nemůže přikládat. Jestliže jeden z hráčů nemůže přiložit a v zásobě již nejsou kameny, prohrál.

Ze sta na nulu
Hraje se jako v dominu se zálohou. Každý hráč však začíná se 100 body. Po každé partii smí vítěz ze svého konta odečíst celkový součet bodů protivníkových zbylých kamenů. Pokud nemůže žádný z hráčů přiložit všechny kameny, může každý ze svého konta odečíst celkový součet bodů protivníka. Vyhrál ten, kdo nejdříve dosáhl hranice 0 nebo ji překročil.

Pětkování
Hra pro dva hráče. 28 herních kamenů se položí lícem dolů a zamíchá. Každý hráč dostane 5 kamenů, ostatní jsou v záloze. Cílem hry je nejen přiložit všechny kameny, ale i dosažením násobku 5 získat body navíc. Jestliže je součet koncových polí řady 5, nebo násobek pěti, získává hráč za každou 5 jeden bod. Např. začíná-li hráč s dvojitou pětkou, dostane za ni hned dva body, protože součet je deset. Vítězí hráč, který jako první dosáhne po několika partiích smluveného počtu bodů.

Pašova závora
Hraje se podle pravidel domina s tím rozdílem, že hráč položením libovolného dubl kamene může kdykoliv ukončit hru. Hráči ihned spočítají hodnotu svých kamenů. Hráč s nejnižším součtem vyhrál a nepíše si žádné záporné body. Ostatní hráči body zapíší. Hraje se více partií, dokud některý z hráčů nezíská dohodnutý počet bodů. Poté se určí pořadí.

Matador
Hraje se se všemi kameny. Zvláštní význam mají čtyři kameny, nazývané MATADOR: 0/0, 6/1, 5/2 a 4/3. Kromě prvního kamene jsou to tedy takové, u kterých součet ok dává číslo 7. Všechny kameny promíchejte lícem dolů. Před každou partií vyřaďte ze hry 3 náhodně vybrané kameny. Před započetím hry si hráči losem určí, kdo začne. Potom si každý z hráčů vezme ze zálohy po třech kamenech. První hráč položí jeden svůj kámen na stůl. Druhý hráč musí přiložit takový kámen, aby součet vzájemně se dotýkajících kamenů byl 7. Pokud hráč nemá kámen s potřebným počtem ok na přiložení, ale má MATADORA, může jej přiložit na kteroukoli stranu řady bez ohledu na počet ok. Pro soupeře potom platí normální pravidla hry. Musí tedy přiložit kámen s počtem ok do součtu 7. Pokud nemůže přiložit a nemá ani MATADORA, bere si po jednom kameni ze zálohy tak dlouho, až může přiložit. Může se také stát, že vyčerpáte celou zálohu. V případě, že nemůžete ani potom přiložit kámen, hraje soupeř. Vítězem se stává hráč, který se po vyčerpání zálohy zbaví dříve všech svých kamenů. Jestliže oběma hráčům zůstanou kameny, které nemohou přiložit, vzájemně je odkryjí. Vítězem se stává hráč s nižším součtem ok.

Bergen
Hráči promíchají všechny kameny lícem dolů. Každý si vybere 6 kamenů. Začíná hráč, který má DUBL s nižší hodnotou. Tento kámen položí doprostřed stolu a započítá si za něj 2 body. Pokud žádný z hráčů nemá dubl, začíná ten, který má kámen s nejnižším počtem ok. Potom oba hráči střídavě přikládají po jednom kameni na levou nebo pravou stranu podle obvyklých pravidel. Snaží se ale přiložit takový kámen, aby vždy na konci řady vlevo i vpravo byl stejný počet ok. Kdykoli se to podaří, připočítá si tento hráč 2 body. Pokud se však povede přiložit na jednu stranu dubl se stejným počtem ok, jako je na druhém konci řady, připočítá si hráč za tento tah 3 body. Hráč, který podle pravidel nemůže nebo z taktických důvodů nechce přiložit některý ze svých kamenů, vezme si jeden ze zálohy. Nehodí-li se mu ani tento, řekne DÁL a hraje soupeř. Dostane-li se hra po rozebrání zálohy do slepé uličky, hra končí. Vítězí ten z hráčů, kterému nezůstal v ruce ani jeden dubl. Mají-li oba hráči dubly, vítězí ten, který jich má méně. V případě, kdy oba hráči mají po jednom dublu, stává se vítězem ten, jehož dubl má nižší hodnotu. Pokud nemá žádný z hráčů dubl, spočítají si oka na zbylých kamenech. Vítězem se stává hráč s nejnižším počtem bodů. Hra pokračuje dalším kolem. Absolutním vítězem se stává hráč, který jako první dosáhne 15 bodů.

Sevastopol
Hraje se o vsazené věci - oříšky, bonbóny apod. Na začátku hry každý hráč vloží do banku po 1 kousku ze své zásoby. Potom si z promíchaných kamenů hráči odeberou po 7. Hru začíná hráč, který má šestkový dubl a položí jej doprostřed stolu. Hráči pokračují ve směru hodinových ručiček přiložením kamene se 6 oky. Mohou jej položit nejen jako v obvyklých hrách vlevo a vpravo, ale také zdola a shora (rozvětvení). Nemá-li některý z hráčů žádný kámen se 6 oky, řekne DÁL a vynechává tah. Jakmile je kolem šestkového dublu sestaven kříž do čtyř světových stran, začíná druhá fáze hry. Každý z hráčů potom přikládá kámen na jedno rameno KŘÍŽE podle základních pravidel domina. Hráč, který jako první odloží všechny své kameny, získává tři čtvrtiny BANKU. Ostatní pokračují ve hře. Kdo se zbaví svých kamenů jako druhý v pořadí, získává poslední díl z BANKU. Zbývající dva hráči vyjdou naprázdno. Také ve druhé fázi hry platí pravidlo, že kdo nemůže přiložit kámen, řekne DÁL a vynechává tah. Dostanou-li se všichni zúčastnění hráči do slepé uličky, hra končí. Vítězem se stane hráč s nejnižším součtem ok na svých kamenech a dostane tři čtvrtiny z banku. Jako druhý se umístí hráč s následujícím nejnižším součtem bodů a dostává poslední díl z banku.

Jednadvacet
Dominová varianta známé karetní hry. Kameny promíchejte na stole lícem dolů. Hráči si postupně ve směru hodinových ručiček vezmou po 2 kamenech. Tajně si je prohlédnou a spočítají si všechna oka. Cílem hry je dosáhnout na svých kamenech celkového počtu 21 nebo se mu co nejvíce přiblížit. Pokud se někomu zdá součet ok příliš nízký, přibere si ze zálohy jeden nebo i více kamenů. Kdo ale překročí potřebný počet o jediný bod, ztrácí naději na vítězství. Pokud žádný z hráčů nechce přibrat další kámen, odkryjí všichni zúčastnění své kameny a sečtou si body. Nemá-li žádný z hráčů 21 bodů, vítězem se stává hráč s nejbližším nižším počtem dosažených bodů.

Sólo domino
Hra pro jednoho hráče, která velmi dobře prohlubuje kombinační schopnosti. Nejprve obraťte všechny kameny lícem dolů a řádně je promíchejte. Potom si vyberte 5 náhodných kamenů, které otočte lícem nahoru. Z těchto kamenů si vyberte ten nejvhodnější a položte jej na stůl jako základ dominové řady. Následně přikládejte otočené kameny podle základních pravidel domina. Pokud se vám podaří postupně položit na stůl z první pětice třeba 4 kameny, přiberete si je ze zásoby a opět otočte lícem nahoru. Pokračujte v přikládání kamenů. Je důležité položit vždy co nejvíce kamenů z vybrané pětice. Opět doplňte svoji zásobu podle počtu vyložených kamenů. Pro všechna kola tedy platí: Kolik kamenů vyložíte, tolik nových kamenů si přiberte. Vítězem se stanete v případě, že postupně položíte všechny kameny domina na stůl. Pokud se vám toto nepodaří a zbude vám třeba jediný kámen, který nemůžete přiložit ani na jednu stranu, prohráváte. Může se také stát, že prohrajete dříve, než rozeberete celou zásobu. Tato situace nastane, když si doberete 5 kamenů, ze kterých nejde ani jeden přiložit na levou nebo pravou stranu řady.

Italské domino
Kameny se zamíchají a rozdají hráčům. Pětice hráčů dostane po 5 kamenech, čtyři dostávají po 6, hrají-li 3 hráči, dostane každý po 3 kamenech. Zbytek je v zásobě. Začíná hráč, který může vyložit kámen s nejvyšším součtem ok. Musí přitom nahlas vyvolat součet všech viditelných bodů, např. 12 u 6/6, 10 u 5/5. Další hráč přiloží libovolný vhodný kámen a nahlas řekne celkový součet. Pokud na stole ležel kámen 6/6 a hráč přiloží kámen 3/5, vyvolá 20, protože sečetl 12 a 8. Na začátku hry dá každý vklad do banku. Z banku se pak vyplácí za každou hlášku 30, 50, 70 nebo 100. Nejvyšší číslo získá největší podíl. Pokud součty nikdo nezíská, vklady zůstávají pro další hru.

Přebíjená s dominem
Dva hráči si rozdělí kameny a vyrovnají do řady před sebe lícem dolů. Pak současně otočí krajní kámen. Kámen s vyšším součtem ok bere soupeřův kámen. Získané kameny se zařadí na konec řady. Kameny v řadě během hry nemění pořadí.

Tři čtverce
Vyřaďte z dominové sady dubly 3, 4, 5 a 6. Ve hře zůstane 24 kamenů k sestavení tří čtverců podle těchto pravidel. Součet ok na všech stranách složených čtverců musí být stejný. Začni se součtem 12, potom zkus součet 15. Pak najdi jiný možný součet. Nezapomeň, že rohová pole kamenů se sčítají dvakrát, ve vodorovné řadě i svislém sloupci.

Zlomky
Vyřaďte ze sady všechny dubly a kameny s prázdným políčkem. Zbude vám 15 kamenů, s nimiž budete pracovat jako se zlomky. Když položíte na výšku kámen s jedním očkem nahoře a šesti oky dole, považujete ji za jednu šestinu. Když ji položíte obráceně, platí za šest jednin. Vaším úkolem je poskládat všechny kameny do tří řad po pěti kamenech. Domyslete si mezi každým kamenem znaménko plus a kameny seřaďte tak, aby součet ve všech řadách byl stejný. V prvním kole 2 ½. Ve druhém kole 10.

Dudeneyho řada
Seřaďte všechny kameny do 4 řad po sedmi kamenech tak, aby součet ok v každé řadě byl stejný.

Hoď číslo
Vyřaďte ze hry všechny kameny s nulou. Zbylé pak vyrovnejte náhodně do řady. Každý hráč má jednu figurku své barvy, s kterou se pohybuje po hodu kostkou po kamenech domina. Figurky se pohybují po jednom políčku dopředu a to tak, že musí hodit stejný počet bodů, jaký je na kameni. Vítězí hráč, který projde celou řadou nejrychleji.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti